• Dịch vụ lên quan
Tội phạm về tình dục vẫn luôn tồn tại như một dạng

Tội phạm về tình dục vẫn luôn tồn tại như một dạng "Tội Phạm Ẩn"

Mặc dù vấn đề quấy rối tình dục (QRTD) tại nơi làm việc đã được quy định trong Bộ luật Lao động (2012), tuy nhiên, thời gian qua, việc thực thi còn gặp nhiều thách thức do thiếu những quy định cụ thể…

Tư vấn về soạn thảo Hợp đồng

Tư vấn Hoàng đạo- Luật Á Châu sẽ tư vấn và hỗ trợ cho khách hàng đàm phán và giao kết các hợp đồng về dân sự, thương mại, đầu tư, tài chính, ngân hàng, xây dựng, bất động sản… một cách nhanh chóng, hiệu quả và bảo đảm an toàn pháp lý cao nhất.

Quy trình xử lý vi phạm nhãn hiệu

Quy trình xử lý vi phạm đối với các hành vi xậm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hóa bao gồm các bước sau:

Đăng ký sáng chế tại Mỹ

Quy trình, thủ tục đăng ký sáng chế tại Mỹ

Vấn đề sở hữu trí tuệ và đấu tranh chống hàng giả

Vấn đề sản xuất và lưu thông hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (QSHTT) không chỉ xảy ra phổ biến ở thị trường Trung Quốc, mà cũng đã xuất hiện khá tràn lan tại thị trường nội địa VN.

Dịch vụ đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Để cạnh tranh, đứng vững trên thị trường, các nhà phát triển sản phẩm đã đầu tư rất nhiều thời gian và tiền của nhằm cải thiện kiểu dáng các sản phẩm, có tính mới đối với thế giới và dùng làm mẫu để chế tạo sản phẩm công nghiệp hoặc thủ công nghiệp.

Yêu cầu chấm dứt văn bằng bảo hộ

Yêu cầu chấm dứt văn bằng bảo hộ