• Văn bản
Số văn bản 82/2011/NÐ-CP
Tên văn bản Quy định về thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc
Ngày ban hành 28/09/2011
Ngày hiệu lực 28/09/2011
Loại văn bản Nghị Đinh
Quy định về thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc 
Tệp đính kèm