• Văn bản
Số văn bản 1952/QÐ-BNN-ÐMDN
Tên văn bản Quyết định 1952/QĐ-BNN-ĐMDN năm 2011 sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam - Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Ngày ban hành 05/09/2011
Ngày hiệu lực 05/09/2011
Loại văn bản Quyết định
Tệp đính kèm