• Văn bản
Số văn bản 23/2019/QÐ-TTg
Tên văn bản Quyết định 23/2019/QĐ-TTG về danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập do thủ tướng chính phủ ban hành
Ngày ban hành 27/06/2019
Ngày hiệu lực 01/09/2019
Loại văn bản Quyết định
Quyết định 23/2019/QĐ-TTG về danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập do thủ tướng chính phủ ban hành

Số hiệu: 23/2019/QĐ-TTg   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 27/06/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết   Số công báo: Đã biết
  Tình trạng: Đã biết
 

Giảm số mặt hàng phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập

Đây là nội dung đáng chú ý tại Quyết định 23/2019/QĐ-TTg (bit.ly/2yHba4n) về danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan (TTHQ) tại cửa khẩu nhập ban hành ngày 27/6/2019.

 

Theo đó, phế liệu theo danh mục do Thủ tướng Chính phủ quy định không còn trong danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm TTHQ tại cửa khẩu nhập.

Phế liệu nhập khẩu sẽ thực hiện theo quy định riêng về cửa khẩu nhập tại Thông tư 01/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương.

Khi nhập khẩu hàng hóa thì người khai hải quan có thể lựa chọn làm thủ tục tại Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập theo Điều 4 Quyết định này hoặc các địa điểm ngoài cửa khẩu nhập cho các trường hợp như:

- Thiết bị, máy móc, vật tư nhập khẩu để xây dựng nhà máy, công trình được làm TTHQ tại Chi cục Hải quan nơi có nhà máy, công trình hoặc kho của nhà máy, công trình.

- Hàng hóa nhập khẩu phục vụ gia công, sản xuất tiêu dùng trong nước, sản xuất xuất khẩu và chế xuất được làm TTHQ tại:

+ Chi cục Hải quan nơi có trụ sở chính hoặc trụ sở Chi nhánh hoặc trụ sở cơ sở sản xuất;

+ Chi cục Hải quan quản lý hàng gia công, sản xuất thuộc Cục Hải quan nơi có cơ sở sản xuất hoặc nơi có cửa khẩu nhập.

Xem thêm tại Quyết định 23/2019/QĐ-TTg có hiệu lực từ 01/9/2019 và thay thế Quyết định 15/2017/QĐ-TTg ngày 12/5/2017.

Tệp đính kèm