• Văn bản
Số văn bản 119/2011/TT-BTC
Tên văn bản Thông tư 119/2011/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với bộ phận dùng cho màn hình dẹt (mỏng) thuộc các mã số 8529.90.94.10, 8529.90.94.90 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành 05/09/2011
Ngày hiệu lực 05/09/2011
Loại văn bản Thông tư
Tệp đính kèm