• Văn bản
Số văn bản 132/2011/TT-BTC
Tên văn bản thông tư hướng dẫn phương pháp xác định giá trị vườn cây cao su khi cổ phần hóa
Ngày ban hành 12/10/2011
Ngày hiệu lực 12/10/2011
Loại văn bản Thông tư
 Ngày 28 tháng 09 năm 2011 Bộ tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn phương pháp xác định giá trị vườn cây cao su khi cổ phần hóa.
Tệp đính kèm
Các văn bản khác