• Thành lập Doanh nghiệp
Thứ 7, 05/11/2011 09:06:25

Tư vấn đăng ký bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ BỔ SUNG, THAY ĐỔI NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH:
 
1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký.
 
2. Biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh.
 
3. Quyết định của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh.

Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định thì phải có thêm văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền.

Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ chi tiết

Ban biên tập

 CÔNG TY LUẬT Á CHÂU -CÔNG TY TƯ VẤN HOÀNG ĐẠO

 Địa chỉ: Số 239 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội

 Điện Thoại: 04 3728 0609 - 0913 248 607 - Fax: 04 3728 0609

Wesite: http://luathoangdao.com           _ http://luatachau.com.vn       

 Email: hoangdaotv@gmail.com            _manhson@luatachau.vn