• Thành lập Doanh nghiệp
Thứ 2, 20/08/2012 16:05:15

Tư vấn đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Doanh nghiệp

I. Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đã đăng ký:

1. Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký.

2. biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

3. Quyết định của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành  viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

II. Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp sang tỉnh, thành phố khác:

Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế. Sau khi hoàn thành thủ tục liên quan với cơ quan thuế, doanh nghiệp nộp kèm các quyết định của cơ quan thuế với các giấy tờ sau:

1. Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký.

2. biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

3. Quyết định của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành  viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ chi tiết

Ban biên tập

 CÔNG TY LUẬT Á CHÂU -CÔNG TY TƯ VẤN HOÀNG ĐẠO

 Địa chỉ: Số 239 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội

 Điện Thoại: 04 3728 0609 - 0913 248 607 - Fax: 04 3728 0609

Wesite: http://luathoangdao.com           _ http://luatachau.com.vn       

 Email: hoangdaotv@gmail.com            _manhson@luatachau.vn