• Tư vấn về soạn thảo hợp đồng
Thứ 3, 05/03/2013 22:10:10

Tư vấn soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, cổ phiếu

Công ty luật Á Châu- Luật Hoàng Đạo tư vấn soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, cổ phiếu.
 Với đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm về tư vấn hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, cổ phiếu Công ty Luật Á châu-Luật Hoàng Đạo chúng tôi đã tư vấn cho hơn 30 nghìn doanh nghiệp thực hiện việc mua bán, cổ phần, cổ phiếu thành công.