• Dịch vụ lên quan
Thứ 5, 13/10/2011 08:08:59

Dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng

Khi xác lập hợp đồng sẽ phát sinh các quyền và nghĩa vụ đối với các bên trong nhiêu trường hợp do không hiểu pháp luật hoặc, chủ quan trong việc ký kết dẫn đến thiệt hại không đáng có cho các doanh nghiệp. Để hạn chế và khắc phục các rủi ro không đáng có hãy gọi cho chúng tôi.
Khi xác lập hợp đồng sẽ phát sinh các quyền và nghĩa vụ đối với các bên trong nhiêu trường hợp do không hiểu pháp luật hoặc, chủ quan trong việc ký kết dẫn đến thiệt hại không đáng có cho các doanh nghiệp. Để hạn chế và khắc phục các rủi ro không đáng có hãy gọi cho chúng tôi.